ONZE AFSPRAKEN..

Het uniform

         Heel eenvoudig: wie naar de chiro komt, doet zijn uniform aan. Dit doen we niet alleen omdat het uniform gewoon gemaakt is om aan chiro te doen en dus tegen een

         stootje kan, maar ook omdat we, wanneer we het terrein verlaten, ons als chirogroep willen kenbaar maken.

         Voor de kleinsten onder ons, zijn de ribbels, is het uniform niet verplicht.

 

Zondagnamiddag

        Bijna elke week komt onze chiro bijeen in de oude gemeenteschool te Beselare. De chiro start om 14u en is voor elke afdeling afgelopen om 18u. Omdat we bij de chiro

        wel van tradities houden, starten we de activiteiten met een groepsopening. Dit houdt wel in dat van de leden wordt verwacht dat iedereen op tijd komt, zodat we niet tot 

        14.15u moeten wachten om te kunnen openen. Kom dus liever om kwart vóór twee dan om kwart over twee.

        De persoonlijke bijdrage per lid per zondag bedraagt 0,80 euro en wordt ontvangen aan de schoolpoort door iemand van de leidingsploeg.

        Dit geld wordt gebruikt om  enerzijds het materiaal en anderzijds het vieruurtje (brood, choco en koffie) te bekostigen.

        Aan de ouders die 's avonds hun kinderen komen afhalen aan de schoolpoort wordt gevraagd om de speelplaats niet te betreden maar buiten aan de schoolpoort te

        wachten waar ze worden vergezelt door gemachtigd opzichters.

 

Roken

       Roken mag vanaf de aspi's en dat in het voorziene rookhoekje en dit enkel tijdens het vieruurtje, maar liever niet natuurlijk ;).  Als er leiding is die rookt, zorgen deze er steeds voor dat er iemand bij hun
        afdeling blijft !

 

Drugs

        Als iemand van de leden betrapt wordt met drugs op zak of het gebruik ervan, dan wordt hij/zij onmiddellijk naar huis gebracht en wordt met de ouders gesproken.

        Hij/zij kan de volgende chiro terugkomen maar dit is wel zijn laatste kans. Wordt iemand betrapt bij het verkopen van drugs dan wordt hij/zij op dezelfde manier

        behandeld maar krijgt geen tweede kans.

        Als iemand van de leiding betrapt wordt met drugs op zak, bij het gebruik of het verkopen op een zondagnamiddag of een andere chiroactiviteit (L.K., Leidingsweekend,

       fuif, ...), dan wordt hij/zij onmiddellijk uit de chiro verwijderd.

 

MP3's en GSM's

       Blijven ten allen tijde gezellig thuis op zondag, op weekend, tijdens acties of op kamp! Indien dit niet gebeurt kan en mag de leiding deze in bezit nemen tot het einde van

       die/dat betreffende activiteit/chiro/kamp.