Afspraken

ONZE AFSPRAKEN..

Het uniform

         Heel eenvoudig: wie naar de chiro komt, doet zijn uniform aan. Dit doen we niet alleen omdat het uniform gewoon gemaakt is om aan chiro te doen en dus tegen een

         stootje kan, maar ook omdat we, wanneer we het terrein verlaten, ons als chirogroep willen kenbaar maken.

         Voor de kleinsten onder ons, zijn de ribbels, is het uniform niet verplicht.

 

Zondagnamiddag

        Bijna elke week komt onze chiro bijeen in de oude gemeenteschool te Beselare. De chiro start om 14u en is voor elke afdeling afgelopen om 18u. Omdat we bij de chiro

        wel van tradities houden, starten we de activiteiten met een groepsopening. Dit houdt wel in dat van de leden wordt verwacht dat iedereen op tijd komt, zodat we niet tot 

        14u15 moeten wachten om te kunnen openen. Kom dus liever om kwart vóór twee dan om kwart over twee.

        Aan de ouders die 's avonds hun kinderen komen afhalen aan de schoolpoort wordt gevraagd om de speelplaats niet te betreden maar buiten aan de schoolpoort te

        wachten waar ze worden vergezelt door gemachtigd opzichters.


Roken

       Roken tijdens de chiro en groepsactiviteiten is verboden. Op kamp kan het enkel voor +18 jaar op afgesproken tijdstippen en een afgesproken plaats.

 

Drugs

        Als iemand van de leden betrapt wordt met drugs op zak of het gebruik ervan, dan wordt hij/zij onmiddellijk naar huis gebracht en wordt met de ouders gesproken.

        Hij/zij kan de volgende chiro terugkomen maar dit is wel zijn laatste kans. Wordt iemand betrapt bij het verkopen van drugs dan wordt hij/zij op dezelfde manier

        behandeld maar krijgt geen tweede kans.

        Als iemand van de leiding betrapt wordt met drugs op zak, bij het gebruik of het verkopen op een zondagnamiddag of een andere chiroactiviteit (L.K., Leidingsweekend,

       fuif, ...), dan wordt hij/zij onmiddellijk uit de chiro verwijderd.

 

Elektronica (GSM's)

       Blijven ten allen tijde gezellig thuis op zondag, op weekend, tijdens acties of op kamp! Indien dit niet gebeurt kan en mag de leiding deze in bezit nemen tot het einde van

       die/dat betreffende activiteit/chiro/kamp.