Verzekeringen

ONZE VERZEKERING..

 

Samenkomen met kinderen en jongeren houdt ongetwijfeld risico's in. Zich verplaatsen, enthousiast spelen, op tocht trekken,

enzovoort, zijn zaken die een goede verzekering meer dan noodzakelijk maken. Maar niet alles is te verzekeren! Dikwijls worden verantwoordelijkheden onterecht doorgeschoven naar de leiding van de Chiro. Niet alles wat in de Chiro gebeurt, moet sowieso door de verzekering van de Chiro worden betaald.

Voor zaken waar ouders in het dag dagelijkse leven aansprakelijk gesteld worden,

zal gewoonlijk dezelfde verantwoordelijkheden gelden, al gebeurden die zaken in Chiro verband.

 

Chiro Beselare is verzekerd via de nationale Chiro verzekering. De modaliteiten worden behartigd via een verzekeringsmakelaar. Voor ons is dit:

 

IC VERZEKERINGEN

Kempische Steenweg 404

3500 Hasselt

tel. 011/87 04 11

http://www.ic-verzekeringen.be/home.asp

info.verzekeringen@interdio.be

Hoe geef ik als ouder een ongeval aan?

 

 1. Wanneer je zoon of dochter een ongeval heeft gehad tijdens een chiro-activiteit wordt meestal een ongevallenformulier meegegeven met de ouders aan het einde van de activiteit. Stel dat je zelf met je kind na de chiro naar de dokter of het ziekenhuis gaat, kun je altijd zelf een ongevallenformulier afdrukken en meenemen:

https://chiro.be/sites/default/files/attachments/2022-04/Geneeskundig%20Attest%20Chiro%202022_0.pdf

 

2. Laat een dokter dit ongevallenformulier invullen en bezorg het daarna aan de verantwoordelijken. TIP: Je neemt best ook altijd een kopie van alle documenten.

 

3. Wanneer het formulier bij de verantwoordelijken is terecht komen wordt het ongeval elektronisch aangegeven in het systeem van de chiro verzekering. Daarna krijgt u als ouder een e-mail van de verantwoordelijken met extra documenten en een dossiernummer. De extra documenten bevatten onder andere een uitgavenstaat waarop je alle kosten kan noteren.


4. Wat doe je verder als ouder/slachtoffer? 

 • Het dossiernummer meld je bij elke communicatie met de verzekering.
 • De ouders betalen eerst zelf alle medische kosten.
 • Indien je een eigen extra verzekering hebt (vb hospitalisatieverzekering), geef je het ongeval ook door aan jouw verzekering.
 • Je brengt de medische kosten binnen bij je eigen ziekenfonds en laat hierbij weten dat het om een ongeval gaat.
 • Je ontvangt een overzicht van de terugbetaalde kosten van je ziekenfonds (document 'M30')
 • Je mailt de bewijsstukken van medische kosten naar ongevallen@ic-verzekeringen.be
  (en niet naar het nationaal Chirosecretariaat of de Chirogroep!)

        Meld hierbij steeds je dossiernummer en rekeningnummer:

        - kostenstaat van je ziekenfonds
        - bewijzen van alle kosten van dit ongeval (vb document BVAC voor apotheekkosten)


 • IC-verzekeringen betaalt dan - volgens de voorwaarden van de Chiropolis - het bedrag terug via overschrijving

 

De burgerlijke aansprakelijkheid

 

 • Als een Chirolid of -leiding per ongelukiets van iemand anders kapotmaakt, of als je iemand een duw geeft en die breekt een been, dan ben je burgerlijk aansprakelijk. Dat wordt verzekerd door de familiale polis van het lid of de leid(st)er in kwestie (of meestal van hun ouders). Hebben zij dat niet, dan speelt de Chiropolis familiale verzekering. In beide gevallen betaal jede eerste 275 euro zelf. Dat bedrag evolueert met de index.
 • Leiding kan ook aansprakelijk gesteld worden voor'organisatie-' en 'toezichtsfouten'. Dat komt erop neer dat je iets 'niet goed voorbereid' hebt of dat je de leden niet goed in de gaten hield. Dan moet de leiding niet langs de eigen familiale verzekering gaan, maar betaalt de Chiroverzekering de schade (zonder franchise).
 • Indien er geen "dader" van de berokkende schade aan derden gekend is, geeft de leiding het voorval door aan de Chiroverzekering via het GAP.Hoe geef je een voorval van burgerlijke aansprakelijkheid aan ?

 • De leiding registreert de gebeurtenis in het GAP (Groeps Administratie Programma)
 • Let wel: de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid geldtniet op weg naar of van de lokalenvoor of na een activiteit.

 

Ongevallenverzekering

 

 • Een ongeval is een plotse gebeurtenis, waarbij je lichamelijk gewondraakt, zoals snijwonden, breuken, voedselvergiftiging, insectenbeten,… De polis geldt niet voor ziekten, als je springstof gebruikt, bij zelfdoding, als je onder invloed bent van drugs (ook alcohol!).
 • De Chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kostenterug dat je eigen ziektefonds niet terugbetaalt.
 • Die verzekering geldtop de veiligste (niet noodzakelijk de kortste) weg van en naar de Chirolokalen.
 • Let erop dat de dokter zich houdt aan de lijst van het RIZIV, en vraag niet om op een eenpersoonskamer te liggen.
 • Noteer het tijdstip van elke tekenbeet. Lees meer bij teken, andere beestjes en de natuur.


Voor deze gevallen vult dokter het geneeskundig getuigschrift in. We hebben ook een geneeskundig getuigschrift voor het buitenland.


Loonverlies

De verzekering tegen loonverlies zit niet standaard bij in de Chiropolis. Leiding die deze verzekering wensen, kunnen dit aanduiden in het GAP.


Het kan gebeuren dat mensen door een ongeval in de Chiro niet meer kunnen gaan werken.
Meestal na 1 maand vervalt het gewaarborgd loon van de werkgever en betaalt de mutualiteit 60% van het brutoloon terug. De verzekering vult dit vanaf dan aan met een maximum van 6 euro per dag (zaterdagen inbegrepen). De verzekering doet die bijpassing gedurende maximaal 1 jaar.


Rechtsbijstand

Bij gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid kan het zijn dat de verschillende partijen niet akkoord gaan over wie aansprakelijk is. Dan moet de zaak voor de rechter verschijnen. De verzekering staat jou dan bij.

Er is evenwel geen algemene rechtsbijstand binnen de Chiroverzekering.


Overlijden en blijvende invaliditeit

Ook in deze gevallen voorziet de Chiroverzekering een vergoeding. Voor alle details neem je best contact met ons op.


Materiële schade

Persoonlijke bezittingen van leden (kleren, rugzak, fiets, bril...) zijn niet verzekerd door de Chiropolis.


Als je je auto gebruikt voor de Chiro is dat op eigen verantwoordelijkheid. Je kan daarvoor een tijdelijke autoverzekering nemen. Daarmee kan je voor een beperkte periode een omniumverzekering afsluiten. Dit is niet mogelijk voor auto's die je huurt of mag gebruiken bij wijze van sponsoring.


CONTACTPERSONEN

Alle praktische regelingen en informatie betreffende de inschrijvingen, het invullen van ongevalsformulieren, enzovoort wordt door Daan en Leonie afgehandeld.

           Bijkomende informatie betreffende verzekeringsmodaliteiten kan zowel bij Daan, Leonie als bij de VB's bekomen worden.